เมื่อไหร่จะถึงวันนั้น

วันที่ ฟ้าสีทองผ่องอำไพ ประชาชนเป็นใหญ่ในแผ่นดิน #mindsth #thailand #thaipolitics

12Upvotes
8Reminds
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from พี่หมา ไม่ดื้อ ไม่ซน เป็นคนใสใส

More from พี่หมา ไม่ดื้อ ไม่ซน เป็นคนใสใส