More from 𝑆𝑎𝑡𝑜𝑠ℎ𝑖

มีคิม จองอึนเป็นไอด้อน

รัฐบาลทหารเมียนมาสั่งห้ามนำเข้าสบู่ ยาสีฟัน และผงซักฟอก หลายฝ่ายเชื่อตั้งใจบังคับให้ประชาชนใช้สินค้าที่ผลิตโดยธุรกิจในเครือข่ายของกองทัพ ขณะที่นักธุรกิจไทยเปิดเผยว่า กำลังจับตาท่าทีดังกล่าวอย่างใกล้ชิดเพราะอาจมีผลต่อการส่งออกสินค้าไปเมียนมา

45 views ·
อำนาจทางการเงินของจีนอยู่ที่ฮ่องกง เพราะไม่มีประเทศไหนที่ใช้ค่าเงิน 2 สกุล ซึ่ง power เงินหยวนกับดอลลาร์ฮ่องกงก็เป็นสกุลเงินที่ใช้ชำระหนี้อันดับต้น ๆ ของโลก ในมุมมองเบสิกตรงนี้จีนได้เปรียบทุกอย่างจริง ๆ นะ ฮ่องกงเป็นตลาดเสรี 100% ไหหลำเป็นเมืองท่าเสรี 80% จีนแผ่นดินใหญ่เปืดเสรี 50-60% ลองนึกดูว่าถ้าวันหนึ่งจีนกลายเป็นประชาธิปไตยละก็ มันจะเป็นโลกใหม่ ความเจริญวิ่งเข้าสู่เอเชียสุด ๆ (ประชาธิปไตยมันคงเป็นไปได้ยาก) 5555
23 views ·

More from 𝑆𝑎𝑡𝑜𝑠ℎ𝑖

มีคิม จองอึนเป็นไอด้อน

รัฐบาลทหารเมียนมาสั่งห้ามนำเข้าสบู่ ยาสีฟัน และผงซักฟอก หลายฝ่ายเชื่อตั้งใจบังคับให้ประชาชนใช้สินค้าที่ผลิตโดยธุรกิจในเครือข่ายของกองทัพ ขณะที่นักธุรกิจไทยเปิดเผยว่า กำลังจับตาท่าทีดังกล่าวอย่างใกล้ชิดเพราะอาจมีผลต่อการส่งออกสินค้าไปเมียนมา

45 views ·
อำนาจทางการเงินของจีนอยู่ที่ฮ่องกง เพราะไม่มีประเทศไหนที่ใช้ค่าเงิน 2 สกุล ซึ่ง power เงินหยวนกับดอลลาร์ฮ่องกงก็เป็นสกุลเงินที่ใช้ชำระหนี้อันดับต้น ๆ ของโลก ในมุมมองเบสิกตรงนี้จีนได้เปรียบทุกอย่างจริง ๆ นะ ฮ่องกงเป็นตลาดเสรี 100% ไหหลำเป็นเมืองท่าเสรี 80% จีนแผ่นดินใหญ่เปืดเสรี 50-60% ลองนึกดูว่าถ้าวันหนึ่งจีนกลายเป็นประชาธิปไตยละก็ มันจะเป็นโลกใหม่ ความเจริญวิ่งเข้าสู่เอเชียสุด ๆ (ประชาธิปไตยมันคงเป็นไปได้ยาก) 5555
23 views ·