สรุปคร่าวๆ เรื่อง Offchain​ #Tokens​ นะครับ 1. Offline Tokens​ ห้ามโอนย้ายในบริมาณมากและถี่ให้กัน เนื่องจากอาจถูกพิจารณา​เพ่งเล็งว่า เป็นการ Tokens​ Manipulation (ไม่ชัดเจนว่ามากคือมากแค่ไหน และถี่คือถี่แค่ไหน)​ 1.1 ดังนั้นห้าม ซื้อ ขาย จำหน่าย จ่าย แจก 1.2 การให้ทิป ทำได้ตามสมควร​ หากปริมาณมาก​อาจเกิดข้อสงสัย​และนำสู่การแบนไอดีได้ 2. Offchain​ Tokens​ ยังคงเป็นทรัพย์สิน​ภายใต้การควบคุม​ของ Minds จนกว่าผู้ได้รับจะทำการเปลี่ยนเป็น On Chain​ Tokens​ แล้วได้รับเข้าสู่กระเป๋าในระบบ Ethereum​ (MetaMask​ เป็นต้น)​ จึงจะกลายเป็นทรัพย์สิน​ของผู้ได้รับอย่างแท้จริง 3. จากสองข้อข้างต้น Offchain​ Tokens​ ไม่ได้มีสถานะเป็น Digital​ #Cryptocurrencies​ เป็นเพียงคะแนนรีวอร์ดจากทาง #Minds​ เท่านั้น #MindsTH#Thailand
47Upvotes
22Reminds
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from พี่หมา ไม่ดื้อ ไม่ซน เป็นคนใสใส

ล่มจ้า
คาดว่าโปรเจคสมทบทุน​ช่วยเหลือ เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ชาว #MindsTH​ ในการจัดหาวัคซีน​ที่ดี และมีประสิทธิภาพ​ ผ่านการบริจาคด้วย Offchain​ Tokens​ จะล่ม...... #MindsTH#Thailand#COVID19
20 views ·
สรุปโปรเจคล่มนะครับ การโอนโทเค่นให้กัน ถือว่าผิด Tokens Manupulation
ถ้าทาง #Minds ให้ทำได้ แล้วก็ เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ #MindsTH อยากทำร่วมกัน พี่หมา เป็นตัวกลางรับโอนได้นะครับ https://www.minds.com/newsfeed/1247389289615151104
19 views ·

More from พี่หมา ไม่ดื้อ ไม่ซน เป็นคนใสใส

ล่มจ้า
คาดว่าโปรเจคสมทบทุน​ช่วยเหลือ เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ชาว #MindsTH​ ในการจัดหาวัคซีน​ที่ดี และมีประสิทธิภาพ​ ผ่านการบริจาคด้วย Offchain​ Tokens​ จะล่ม...... #MindsTH#Thailand#COVID19
20 views ·
สรุปโปรเจคล่มนะครับ การโอนโทเค่นให้กัน ถือว่าผิด Tokens Manupulation
ถ้าทาง #Minds ให้ทำได้ แล้วก็ เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ #MindsTH อยากทำร่วมกัน พี่หมา เป็นตัวกลางรับโอนได้นะครับ https://www.minds.com/newsfeed/1247389289615151104
19 views ·