แผนฉีดวัคซีน “100 ล้านโดส” ข้อมูลวันที่ 28 ก.พ. 64 - 7 มิ.ย. ฉีดวัคซีนแล้ว 4,634,941 คน คิดเป็น 4.63 % ต้องฉีดอีก 95,365,059 คน คิดเป็น 95.37 % วงกลมสีขาว หากต้องการให้สำเร็จตามแผน จะต้องฉีดวัคซีน 460,701 โดสต่อวัน ในขณะที่วันที่ 7 มิ.ย. ที่ผ่านมา สามารถฉีดได้ 416,847 โดส

1Upvote

More from การ์ดอย่าตกนะจ๊ะ : ชาวคลองโอ่งอ่างต่อต้านการจำนำข้าว

ล่าสุด ผอ.รพ.ระยอง กล่าวว่า เคสนี้ถือเป็นอาการข้างเคียงที่เกิดหลังฉีดวัคซีน เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ แต่ค่อนข้างน้อย เช่น 1 แสนคน พบ 1 คน ขอให้ ปชช. อย่าตื่นตระหนก เพราะการฉีดวัคซีนมีประโยชน์มากกว่า ส่วนการเยียวยาขึ้นอยู่กับ สปสช. เป็นผู้ตรวจสอบต่อไป

12 views ·

“ซิโนแวค” เผยผลการทดลองในระยะที่ 2 อาสาสมัครได้รับวัคซีนเข็ม 3 หลังจากรับเข็ม 2 ไปแล้ว 3-6 เดือน พบว่า “ภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้นเป็น 10 เท่า ใน 1 สัปดาห์ และ 20 เท่าใน 15 วัน” แต่ต้องวิจัยเพิ่มเติมอย่างละเอียดอีก เพื่อดูระยะเวลาในการฉีดที่ดีที่สุด

7 views ·

เหี้ยอะไรเนี่ย

26 views ·

More from การ์ดอย่าตกนะจ๊ะ : ชาวคลองโอ่งอ่างต่อต้านการจำนำข้าว

ล่าสุด ผอ.รพ.ระยอง กล่าวว่า เคสนี้ถือเป็นอาการข้างเคียงที่เกิดหลังฉีดวัคซีน เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ แต่ค่อนข้างน้อย เช่น 1 แสนคน พบ 1 คน ขอให้ ปชช. อย่าตื่นตระหนก เพราะการฉีดวัคซีนมีประโยชน์มากกว่า ส่วนการเยียวยาขึ้นอยู่กับ สปสช. เป็นผู้ตรวจสอบต่อไป

12 views ·

“ซิโนแวค” เผยผลการทดลองในระยะที่ 2 อาสาสมัครได้รับวัคซีนเข็ม 3 หลังจากรับเข็ม 2 ไปแล้ว 3-6 เดือน พบว่า “ภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้นเป็น 10 เท่า ใน 1 สัปดาห์ และ 20 เท่าใน 15 วัน” แต่ต้องวิจัยเพิ่มเติมอย่างละเอียดอีก เพื่อดูระยะเวลาในการฉีดที่ดีที่สุด

7 views ·

เหี้ยอะไรเนี่ย

26 views ·
close
Speak freely and earn crypto.
Switch to App
Minds Take back control of your social media!