More from การ์ดอย่าตกนะจ๊ะ : ชาวคลองโอ่งอ่างต่อต้านการจำนำข้าว

ป.ป.ช. มีมติเอกฉันท์ 9 ต่อ 0 แจ้งข้อกล่าวหา “พล.อ.ปรีชา จันทร์โอชา” น้องชาย พล.อ.ประยุทธ์ นายกฯ "จงใจแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จ" ด้าน พล.อ.ปรีชา บอกว่า ชี้แจงรายละเอียด ป.ป.ช. ไปหมดแล้ว ปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรม

25 views ·

เคารพธงชาติออนไลน์?! "นักเรียนเลว" แชร์เรื่องราวจากแชตกลุ่มไลน์ ระบุว่าครูใน จ.อุบลราชธานี สั่งงานนักเรียน.. "ให้เคารพธงชาติที่บ้านหน้าทีวีเวลา 8 โมงเช้า พร้อมถ่ายภาพส่งมา" ทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์มากมาย

12 views ·

คุ้มมากแต่ละอย่าง

23 views ·

More from การ์ดอย่าตกนะจ๊ะ : ชาวคลองโอ่งอ่างต่อต้านการจำนำข้าว

ป.ป.ช. มีมติเอกฉันท์ 9 ต่อ 0 แจ้งข้อกล่าวหา “พล.อ.ปรีชา จันทร์โอชา” น้องชาย พล.อ.ประยุทธ์ นายกฯ "จงใจแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จ" ด้าน พล.อ.ปรีชา บอกว่า ชี้แจงรายละเอียด ป.ป.ช. ไปหมดแล้ว ปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรม

25 views ·

เคารพธงชาติออนไลน์?! "นักเรียนเลว" แชร์เรื่องราวจากแชตกลุ่มไลน์ ระบุว่าครูใน จ.อุบลราชธานี สั่งงานนักเรียน.. "ให้เคารพธงชาติที่บ้านหน้าทีวีเวลา 8 โมงเช้า พร้อมถ่ายภาพส่งมา" ทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์มากมาย

12 views ·

คุ้มมากแต่ละอย่าง

23 views ·