จากรายงาน Cities with the Overworked 2021 ของ kisi บริษัทเทคโนโลยีให้คำปรึกษาด้านการทำงาน ระบุว่า ‘กรุงเทพ’ เป็นหนึ่งในเมืองที่มีประชากรมีชั่วโมงการทำงานที่ยาวนาน และชีวิตขาดความสมดุลมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก โดยเมืองฟ้าอมร ‘กรุงเทพมหานคร’ นั้นอยู่ในอันดับ 3 ของเมืองที่ประชากรทำงานหนักที่สุดในโลก รองจาก ‘เขตปกครองพิเศษฮ่องกง’ และ ‘สิงคโปร์’ ที่อยู่ในอันดับ 1 และ 2

2Upvotes
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from การ์ดอย่าตกนะจ๊ะ : ชาวคลองโอ่งอ่างต่อต้านการจำนำข้าว

จนท.ช่วยปลอบ นศ.สาวหวิดโดดสะพานพระราม8 พบเครียดหลายเรื่อง มีประวัติรักษาซึมเศร้า

5 views ·

เอาซะไม่กล้าหยิบ

4 views ·

More from การ์ดอย่าตกนะจ๊ะ : ชาวคลองโอ่งอ่างต่อต้านการจำนำข้าว

จนท.ช่วยปลอบ นศ.สาวหวิดโดดสะพานพระราม8 พบเครียดหลายเรื่อง มีประวัติรักษาซึมเศร้า

5 views ·

เอาซะไม่กล้าหยิบ

4 views ·