ใครใช้เครือข่ายผ่าน true ควรหลีกเลี่ยงไปใช้ vpn ไปก่อนนะดูเหมือนว่าเครือข่ายผู้ให้บริการในต่างประเทศ CDN จะมีปัญหาอยู่บางส่วนและได้มีการแก้ไขไปแล้วด้วยนะ
10Upvotes
5Reminds
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from Ikuno Towatari (生野 戸渡) 🍧 ⋆ 🍭

แอป #เป๋าตัง เวอร์ชันล่าสุดนะครับ เริ่มมีนโยบายแชร์ข้อมูลให้กับบริษัทภายนอกด้วย (รวมถึงพวกขายประกัน) คำแนะนำ: ให้ปฏิเสธ 2 อันแรก แล้วยอมรับอันสุดท้าย

31 views · Jun 8th

More from Ikuno Towatari (生野 戸渡) 🍧 ⋆ 🍭

แอป #เป๋าตัง เวอร์ชันล่าสุดนะครับ เริ่มมีนโยบายแชร์ข้อมูลให้กับบริษัทภายนอกด้วย (รวมถึงพวกขายประกัน) คำแนะนำ: ให้ปฏิเสธ 2 อันแรก แล้วยอมรับอันสุดท้าย

31 views · Jun 8th