เหมือนเรียกค่าไถ่เอาเงินประกันตัว มึงต่างจากโจรตรงไหน
8Upvotes
3Reminds
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from พระหมื่นวัสสาธิราชเจ้ากรมล้านปีหลวง

ครอปทอโป มหาราชา โลกสฺมิมพฺพุทา ราชาผู้สวมครอปท้อป เป็นเสนียดของโลก

67 views · Jun 6th

More from พระหมื่นวัสสาธิราชเจ้ากรมล้านปีหลวง

ครอปทอโป มหาราชา โลกสฺมิมพฺพุทา ราชาผู้สวมครอปท้อป เป็นเสนียดของโลก

67 views · Jun 6th