วันนี้แอฟมายด์อ๋องอีกแล้วใช่ไม🤔
7Upvotes
3Reminds
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from Superrich​💰💰💰

เมื่อตลาดไม่เหมาะต่อการเทรดซิ่ง ก็เปลี่ยนแนวมาเทรดแบบ VI เก็บปันผลกินเรื่อยๆ

22 views · Jun 8th
สมัยย่าเอ๊าะๆ มีผช.มาจีบ มันเรียกเราน้องลูกควายทุกคำ สมัยก่อนมันเป็นแบบนี้จริงๆ แล้วดูสมัยนี้สิแทนตัวแฟนกันน่ารักน่าหยิกอะ
107 views · Jun 8th

More from Superrich​💰💰💰

เมื่อตลาดไม่เหมาะต่อการเทรดซิ่ง ก็เปลี่ยนแนวมาเทรดแบบ VI เก็บปันผลกินเรื่อยๆ

22 views · Jun 8th
สมัยย่าเอ๊าะๆ มีผช.มาจีบ มันเรียกเราน้องลูกควายทุกคำ สมัยก่อนมันเป็นแบบนี้จริงๆ แล้วดูสมัยนี้สิแทนตัวแฟนกันน่ารักน่าหยิกอะ
107 views · Jun 8th