คนที่จบมาปีก่อนๆ แล้วตกงานเพราะโควิด มรึงเอาเขาไปทิ้งไว้ไหน อส 😡

5Upvotes
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from ถั่วหวานพันธุ์พิเศษ

บริษัทก็อ้างรัฐบังคับมาอีกต่อ 😓

41 views ·

😏😏😏

40 views ·

วัคซีนที่ดีย์

39 views ·

More from ถั่วหวานพันธุ์พิเศษ

บริษัทก็อ้างรัฐบังคับมาอีกต่อ 😓

41 views ·

😏😏😏

40 views ·

วัคซีนที่ดีย์

39 views ·