ชอบความนิฮงจินเขาใช้ 39 แทนคำว่า thank you
6Upvotes
1Remind
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from แนะนำให้อ่านpinก่อนกดตุ่มซับนะคะ

More from แนะนำให้อ่านpinก่อนกดตุ่มซับนะคะ