ศูนย์ฉีดวัคซีนสนามที่เชียงใหม่ มีโต๊ะฉีด 7 โต๊ะ เป็นวัคซีนของ AstraZeneca🇬🇧 1 โต๊ะ เป็นวัคซีนจอง Sinovac🇨🇳 6 โต๊ะ

thumb_upthumb_downchat_bubble

More from บอยบอยของมู่มู่

ถ้าเป็นบางภาคพื้นทวีป 'ขอโทษด้วยก็เเล้วกัน'

ไทม์ไลน์กระจายวัคซีน "AstraZeneca" ล็อตแรก จำนวนวัคซีน 1.8 ล้านโดส ที่รัฐบาลวางแผนกระจายทั่วประเทศในช่วงครึ่งเดือนแรกของ มิ.ย. นี้ [SPRiNG]

ก่อนแจกสติ๊กเกอร์ เอาวัคซีนมาฉีดก่อนนน

More from บอยบอยของมู่มู่

ถ้าเป็นบางภาคพื้นทวีป 'ขอโทษด้วยก็เเล้วกัน'

ไทม์ไลน์กระจายวัคซีน "AstraZeneca" ล็อตแรก จำนวนวัคซีน 1.8 ล้านโดส ที่รัฐบาลวางแผนกระจายทั่วประเทศในช่วงครึ่งเดือนแรกของ มิ.ย. นี้ [SPRiNG]

ก่อนแจกสติ๊กเกอร์ เอาวัคซีนมาฉีดก่อนนน