More from พี่หมา ไม่ดื้อ ไม่ซน เป็นคนใสใส

คุงโรมโดนคุกคามแบบโคตรมาเฟียร์ เอารูปคุณภรรยาที่ปกติใช้ติดต่อราชการมาขอเข้าคอนโด บอกว่ามาหา รู้จักกัน คนที่มาเป็นชายสองคน ใช้ทะเบียนรถปลอม ใช้เบอร์ของฝรั่งที่วีซ่าหมดอายุโทรมาหาภรรยา โทรกลับก็โทรไม่ติด.... นี่ขนาดครอบครัว ส.ส.นะ =_= คุงโรมบอกว่าน่าจะเป็นคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับตั๋วช้าง
172 views ·
ผิด #ม112 ยังไง? ไม่เห็นผิด ก็ I hear too แปลว่า ฉันก็ได้ยิน แล้วผิด ม112 ตรงไหน? หรือต่อให้ฟังเป็นไอ้เหี้ยตู่ ก็ไม่ผิด ม112 อยู่ดี 😄 .... #12345Iheartoo - 15 ต.ค. 63 https://youtu.be/CoVZSJX9IK0 #ยกเลิก112
26 views ·

More from พี่หมา ไม่ดื้อ ไม่ซน เป็นคนใสใส

คุงโรมโดนคุกคามแบบโคตรมาเฟียร์ เอารูปคุณภรรยาที่ปกติใช้ติดต่อราชการมาขอเข้าคอนโด บอกว่ามาหา รู้จักกัน คนที่มาเป็นชายสองคน ใช้ทะเบียนรถปลอม ใช้เบอร์ของฝรั่งที่วีซ่าหมดอายุโทรมาหาภรรยา โทรกลับก็โทรไม่ติด.... นี่ขนาดครอบครัว ส.ส.นะ =_= คุงโรมบอกว่าน่าจะเป็นคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับตั๋วช้าง
172 views ·
ผิด #ม112 ยังไง? ไม่เห็นผิด ก็ I hear too แปลว่า ฉันก็ได้ยิน แล้วผิด ม112 ตรงไหน? หรือต่อให้ฟังเป็นไอ้เหี้ยตู่ ก็ไม่ผิด ม112 อยู่ดี 😄 .... #12345Iheartoo - 15 ต.ค. 63 https://youtu.be/CoVZSJX9IK0 #ยกเลิก112
26 views ·