ผิดจากนี้ไม่ใช่ไอ้เหี้ยตู่!!!

#thailand #mindsth

3Upvotes
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from Ezar_Artparu

คนจัญไรไปตรวจงานให้ดูดี ลงพื้นที่เสร็จสรรพจะกลับแล้ว โบกมือลาไอเลิฟยูชูสบัด โถวไอ้สัตย์กลับแล้วแก้วตาโบ๋

36 views ·

คนจัญไร พูดอะไรก็ผิด!!!

29 views ·

ซาบซึ้ง สัสๆ 😭😭😭

33 views ·

More from Ezar_Artparu

คนจัญไรไปตรวจงานให้ดูดี ลงพื้นที่เสร็จสรรพจะกลับแล้ว โบกมือลาไอเลิฟยูชูสบัด โถวไอ้สัตย์กลับแล้วแก้วตาโบ๋

36 views ·

คนจัญไร พูดอะไรก็ผิด!!!

29 views ·

ซาบซึ้ง สัสๆ 😭😭😭

33 views ·