ส.ส.โรม ถูกคุกคามหลังการอภิปราย "ตั๋วช้าง" ครั้งแรก 26 พ.ค. บุกไปที่คอนโด อ้างว่าเป็นเพื่อนของภรรยา ต่อมา 28 พ.ค. มีเบอร์แปลกโทรหาภรรยา ส.ส.โรม ตรวจสอบ พบว่าเบอร์จดทะเบียนโดยชาวต่างชาติ ที่หมดวีซ่าไปแล้ว ในชื่อ "แม้ว ส น" และยังถูกใช้โดยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งของราชการตำรวจ .

2Upvotes
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from การ์ดอย่าตกนะจ๊ะ : ชาวคลองโอ่งอ่างต่อต้านการจำนำข้าว

บางทีเกิดเป็นหมาอาจสบายกว่าเป็นมนุษย์

12 views ·

ที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมโรงพยาบาลเอกชน มีมติกำหนดราคากลางค่าบริการวัคซีนทางเลือก 'โมเดอร์นา' ที่จะจัดซื้อผ่านองค์การเภสัชกรรม เข็มละ 1,900 บาท หรือ 2 เข็มราคา 3,800 บาท(รวมค่าวัคซีน และค่าบริการของ รพ.แล้ว) ย้ำส่งมอบวัคซีนฯ ยังคงเป็นไปตามเดิม คือราว ต.ค.นี้(64)

12 views ·

อ้าวลุงตู่ไม่ได้แต่งเหรอ

12 views ·

More from การ์ดอย่าตกนะจ๊ะ : ชาวคลองโอ่งอ่างต่อต้านการจำนำข้าว

บางทีเกิดเป็นหมาอาจสบายกว่าเป็นมนุษย์

12 views ·

ที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมโรงพยาบาลเอกชน มีมติกำหนดราคากลางค่าบริการวัคซีนทางเลือก 'โมเดอร์นา' ที่จะจัดซื้อผ่านองค์การเภสัชกรรม เข็มละ 1,900 บาท หรือ 2 เข็มราคา 3,800 บาท(รวมค่าวัคซีน และค่าบริการของ รพ.แล้ว) ย้ำส่งมอบวัคซีนฯ ยังคงเป็นไปตามเดิม คือราว ต.ค.นี้(64)

12 views ·

อ้าวลุงตู่ไม่ได้แต่งเหรอ

12 views ·