อ้วนขึ้นแปลกๆนะ https://www.minds.com/newsfeed/1248882383611727872
infoThis reminded content is unavailable. It may have been deleted or you do not have permission to view it.
2Upvotes
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from หน่าหนิ๊แปลว่าอะไรนะค้าา

สู้ๆนะ ตัวเรา.. 🥺🥺🥺

17 views ·

โอเคแกรรร ไฟเซอร์มาเลย //ตบเตียง

10 views ·
คำว่า "เดี๊ยวก็ดีขึ้น เดี๊ยวมันก็ผ่านไป" มันจะนานขนาดไหนกันนะ😔
56 views ·

More from หน่าหนิ๊แปลว่าอะไรนะค้าา

สู้ๆนะ ตัวเรา.. 🥺🥺🥺

17 views ·

โอเคแกรรร ไฟเซอร์มาเลย //ตบเตียง

10 views ·
คำว่า "เดี๊ยวก็ดีขึ้น เดี๊ยวมันก็ผ่านไป" มันจะนานขนาดไหนกันนะ😔
56 views ·