ไม่เคยอยู่ข้างประชาชน พอตัวเองเดือดร้อนถึงได้ยืมมือประชาชน 😎😎😎

9Upvotes
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from ถั่วหวานพันธุ์พิเศษ

Buying vaccination cards

41 views ·

ยินดีด้วยนะคะ 👏👏👏

51 views ·
51 views ·

More from ถั่วหวานพันธุ์พิเศษ

Buying vaccination cards

41 views ·

ยินดีด้วยนะคะ 👏👏👏

51 views ·
51 views ·