คำว่า "เดี๊ยวก็ดีขึ้น เดี๊ยวมันก็ผ่านไป" มันจะนานขนาดไหนกันนะ😔

Get replies from creators like 🖤

thumb_upthumb_downchat_bubble
10upvotes
3reminds
2quotes

More from 🖤

repeat
CB94♾
  • verified_user

คน ที่ถูกอุ้มในสมัย คสช...😡

แกเคยแบบแซะตู่ให้ได้เหมือนอย่างแซะปูไหมครับ @SquidMan.exe

More from 🖤

repeat
CB94♾
  • verified_user

คน ที่ถูกอุ้มในสมัย คสช...😡

แกเคยแบบแซะตู่ให้ได้เหมือนอย่างแซะปูไหมครับ @SquidMan.exe