ไหน ใครบอกว่าการส่งออกของไทยแย่ลง มูลค่าแต่ละอย่างนี่ ไม่ธรรมดานะเนี่ย #mindsth

10Upvotes
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from VenomRz

ถูกแล้วนะ แต่ถูกได้อีก /ช้อนหัก

ก็นึกว่าซื้อที่หลุมแล้ว หึ ที่ไหนได้ ..... ยังไปรับใครอีกกกกกกก

20 views ·

More from VenomRz

ถูกแล้วนะ แต่ถูกได้อีก /ช้อนหัก

ก็นึกว่าซื้อที่หลุมแล้ว หึ ที่ไหนได้ ..... ยังไปรับใครอีกกกกกกก

20 views ·