รัฐบาลเหี้ย ขนาดเป็นสส.ยังโดนคุกคาม ชาวบ้านตาสีตาสาจะรอดเหรออ! สิทธิ เสรีภาพ และความปลอดภัยอยู่ตรงไหน #หยุดคุกคามประชาชน

5Upvotes
1Remind
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from DemocrecyMoveon

ถ้าทำได้จะดีมากกคับ
อยากถามความเห็นเพื่อนๆ #Mindsth ถ้าเราสามารถโอนบริจาคโทเคน เข้าบัญชีกลางเพื่อนสมาชิกซักคนที่สามารถถอนออกมาเป็นเงินไทย และโอนให้เพื่อนสมาชิกที่ติดเชื้อโควิด ที่เงินไม่พอสำหรับจ่ายค่าวัคซีน เพื่อจ่ายค่าวัคซีนโมเดนา เราจะลองเสนอโปรเจคนี้กับบิลดีไหมคะ?
8 views · Jun 8th
สลิ่มรักษาไม่หาย
สลิ่มที่เอ๊ะตั้งแต่ปี 53 คือต้องมีอะไรมาดลใจอะ ใช้คำนี้ได้เลย ส่วนใหญ่ก็มาตาสว่างตอนเลือกตั้งรอบสองเนี่ย บางคนเผลอๆเพิ่งตาสว่างตอนโควิดรอบสาม ส่วนคน still สลิ่มก็ช่างแม่งเถอะครับ คนบางคนไม่เห็นโลงศพไม่หลั่งน้ำตาอะ
6 views · Jun 8th
สลิ่มที่เอ๊ะตั้งแต่ปี 53 คือต้องมีอะไรมาดลใจอะ ใช้คำนี้ได้เลย ส่วนใหญ่ก็มาตาสว่างตอนเลือกตั้งรอบสองเนี่ย บางคนเผลอๆเพิ่งตาสว่างตอนโควิดรอบสาม ส่วนคน still สลิ่มก็ช่างแม่งเถอะครับ คนบางคนไม่เห็นโลงศพไม่หลั่งน้ำตาอะ
41 views · Jun 8th

More from DemocrecyMoveon

ถ้าทำได้จะดีมากกคับ
อยากถามความเห็นเพื่อนๆ #Mindsth ถ้าเราสามารถโอนบริจาคโทเคน เข้าบัญชีกลางเพื่อนสมาชิกซักคนที่สามารถถอนออกมาเป็นเงินไทย และโอนให้เพื่อนสมาชิกที่ติดเชื้อโควิด ที่เงินไม่พอสำหรับจ่ายค่าวัคซีน เพื่อจ่ายค่าวัคซีนโมเดนา เราจะลองเสนอโปรเจคนี้กับบิลดีไหมคะ?
8 views · Jun 8th
สลิ่มรักษาไม่หาย
สลิ่มที่เอ๊ะตั้งแต่ปี 53 คือต้องมีอะไรมาดลใจอะ ใช้คำนี้ได้เลย ส่วนใหญ่ก็มาตาสว่างตอนเลือกตั้งรอบสองเนี่ย บางคนเผลอๆเพิ่งตาสว่างตอนโควิดรอบสาม ส่วนคน still สลิ่มก็ช่างแม่งเถอะครับ คนบางคนไม่เห็นโลงศพไม่หลั่งน้ำตาอะ
6 views · Jun 8th
สลิ่มที่เอ๊ะตั้งแต่ปี 53 คือต้องมีอะไรมาดลใจอะ ใช้คำนี้ได้เลย ส่วนใหญ่ก็มาตาสว่างตอนเลือกตั้งรอบสองเนี่ย บางคนเผลอๆเพิ่งตาสว่างตอนโควิดรอบสาม ส่วนคน still สลิ่มก็ช่างแม่งเถอะครับ คนบางคนไม่เห็นโลงศพไม่หลั่งน้ำตาอะ
41 views · Jun 8th