คือกุเป็นคนที่ A จะมาด่า B ให้กุฟัง แล้วอีกสักพัก B จะมาด่า A ให้กุฟัง แล้วกุก็ต้องแกล้งทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ และไม่เข้าข้างใครเป็นพิเศษด้วย อีดอก เกร็งโว้ย
7Upvotes
1Remind
thumb_upthumb_downchat_bubble