วันนี้มีม็อบไรเดอร์ขอให้ฉีดวัคซีนให้ก่อนเพราะพวกเขาเป็นกลุ่มเสี่ยง ขอเดาว่ารีแอคของรบ.ก็จะบอกว่า มึงก็ไปลงทะเบียนสิ 🤦‍♀️
2Upvotes
1Remind
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from 🔥

ทำไมถึงฉีด AZ ให้คนอายุน้อยกว่า60แล้วอ่า คนที่เขาควรได้ฉีดเสือกไปฉีดซีโนแวคให้เขา อิผี
29 views ·
21 views ·

More from 🔥

ทำไมถึงฉีด AZ ให้คนอายุน้อยกว่า60แล้วอ่า คนที่เขาควรได้ฉีดเสือกไปฉีดซีโนแวคให้เขา อิผี
29 views ·
21 views ·