เงินไม่สามารถซื้อทุกอย่างได้ ทุกวันนี้ประโยคนี้น่าจะกลายเป็นแค่คำปลอบใจคนที่ไม่มีเงินไปแล้ว สถานการณ์ความจริงในโลก และในประเทศเราตอนนี้คือเครื่องพิสูจน์ ชีวิตคนเรามีค่าไม่เท่ากันจริงๆ อยากได้ชีวิตดีๆที่เท่าเทียมก็ต้องซื้อเท่านั้น
4Upvotes
2Reminds
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from 🐥🐥นุดาอยากเป็นเมียมาร์คต้วน🐥🐥

วัคซีนทางเลือก เพราะรัฐบาลประเทศนี้ ไม่มีวัคซีน #โควิด ให้ประชาชนเลือก อยากได้ที่มั่นใจต้องกระเสือกกระสนหากันเอง จ่ายเงินเอง อิควายยย
17 views ·
ยอดผู้ติดเชื้อ #โควิด19 วันนี้ วันที่ 8 มิถุนายน 2564 . ติดเชื้อรวม 2,662 ราย รักษาหาย 2,483 ราย #เสียชีวิต 28 ราย
16 views ·

More from 🐥🐥นุดาอยากเป็นเมียมาร์คต้วน🐥🐥

วัคซีนทางเลือก เพราะรัฐบาลประเทศนี้ ไม่มีวัคซีน #โควิด ให้ประชาชนเลือก อยากได้ที่มั่นใจต้องกระเสือกกระสนหากันเอง จ่ายเงินเอง อิควายยย
17 views ·
ยอดผู้ติดเชื้อ #โควิด19 วันนี้ วันที่ 8 มิถุนายน 2564 . ติดเชื้อรวม 2,662 ราย รักษาหาย 2,483 ราย #เสียชีวิต 28 ราย
16 views ·