วัคซีนทางเลือก เพราะรัฐบาลประเทศนี้ ไม่มีวัคซีน #โควิด ให้ประชาชนเลือก อยากได้ที่มั่นใจต้องกระเสือกกระสนหากันเอง จ่ายเงินเอง อิควายยย
5Upvotes
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from 🐥🐥นุดาอยากเป็นเมียมาร์คต้วน🐥🐥

ยอดผู้ติดเชื้อ #โควิด19 วันนี้ วันที่ 8 มิถุนายน 2564 . ติดเชื้อรวม 2,662 ราย รักษาหาย 2,483 ราย #เสียชีวิต 28 ราย
16 views ·

สายหื่น ต้องไม่พลาดเหรียญนี้ เหรียญกาว ๆ หื่น ๆ 5555 $PORNROCKET หาครอบครองได้ที่ Pancakes Swap

49 views ·

More from 🐥🐥นุดาอยากเป็นเมียมาร์คต้วน🐥🐥

ยอดผู้ติดเชื้อ #โควิด19 วันนี้ วันที่ 8 มิถุนายน 2564 . ติดเชื้อรวม 2,662 ราย รักษาหาย 2,483 ราย #เสียชีวิต 28 ราย
16 views ·

สายหื่น ต้องไม่พลาดเหรียญนี้ เหรียญกาว ๆ หื่น ๆ 5555 $PORNROCKET หาครอบครองได้ที่ Pancakes Swap

49 views ·