ห๊ะ...อะไรนะ เที่ยงนี้กินอะไรดี?

😆 😆 😆

14Upvotes
1Remind
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from ✿.。.✾ ✧ Rose ✧ ✾ *.:。 ✿

ไทยมีวัคซีนครบ 100 ล้านเข็ม "หมอเฉลิมชัย" ระบุอาจมีสำรองไว้กระตุ้นเข็ม 3 ปี 65

45 views · Jun 8th
#SaveWorld - World Oceans Day

71% ของพื้นผิวโลกคือทะเล 90% ของความร้อนจากดวงอาทิตย์ ทะเลดูดซับเอาไว้ 50% ของออกซิเจนที่เราหายใจ มาจากทะเล 240,470 สปีชีส์อาศัยอยู่ในทะเล และอีกหลายล้านที่ยังไม่ถูกค้นพบ . . แต่ในทุกๆ นาที จะมีขยะพลาสติก เทียบเท่า รถบรรทุก 1 คัน ถูกทิ้งลงทะเล . . มาร่วมกันปกป้องทะเลของเรา . 8 มิถุนายน World Oceans Day #mindsth #oceans

28 views · Jun 8th

More from ✿.。.✾ ✧ Rose ✧ ✾ *.:。 ✿

ไทยมีวัคซีนครบ 100 ล้านเข็ม "หมอเฉลิมชัย" ระบุอาจมีสำรองไว้กระตุ้นเข็ม 3 ปี 65

45 views · Jun 8th
#SaveWorld - World Oceans Day

71% ของพื้นผิวโลกคือทะเล 90% ของความร้อนจากดวงอาทิตย์ ทะเลดูดซับเอาไว้ 50% ของออกซิเจนที่เราหายใจ มาจากทะเล 240,470 สปีชีส์อาศัยอยู่ในทะเล และอีกหลายล้านที่ยังไม่ถูกค้นพบ . . แต่ในทุกๆ นาที จะมีขยะพลาสติก เทียบเท่า รถบรรทุก 1 คัน ถูกทิ้งลงทะเล . . มาร่วมกันปกป้องทะเลของเรา . 8 มิถุนายน World Oceans Day #mindsth #oceans

28 views · Jun 8th