หากความสวยงามทำให้สายตาต้องเหลียวมอง,แน่นอนว่าความอ่อนโยนจะยึดครองหัวใจ

4Upvotes
thumb_upthumb_downchat_bubble