อาเซียนเป็นเหี้ยอะไรถึงไปสนับสนุนมินอ่องลายให้เข่นฆ่าประชาชน
5Upvotes
3Reminds
thumb_upthumb_downchat_bubble