More from VenomRz

Good morning Minds , happy tuesday ! #mindsth #morning #sunrise

31 views ·

สลิ่มบางตัวมองเห็นแต่ความหยาบช้า หยาบคายของฝั่งตรงข้าม ขณะที่ฝั่งตัวเองก็หยาบไม่ต่างกัน กรณีพี่เจี๊ยบ รวมถึงพี่จอห์น วญ วันนี้เห็นได้ชัดเจน

49 views ·
สดๆเลยเมื่อกี้ ดีนะปฏิเสธ 2 อันแรก

แอป #เป๋าตัง เวอร์ชันล่าสุดนะครับ เริ่มมีนโยบายแชร์ข้อมูลให้กับบริษัทภายนอกด้วย (รวมถึงพวกขายประกัน) คำแนะนำ: ให้ปฏิเสธ 2 อันแรก แล้วยอมรับอันสุดท้าย

29 views ·

More from VenomRz

Good morning Minds , happy tuesday ! #mindsth #morning #sunrise

31 views ·

สลิ่มบางตัวมองเห็นแต่ความหยาบช้า หยาบคายของฝั่งตรงข้าม ขณะที่ฝั่งตัวเองก็หยาบไม่ต่างกัน กรณีพี่เจี๊ยบ รวมถึงพี่จอห์น วญ วันนี้เห็นได้ชัดเจน

49 views ·
สดๆเลยเมื่อกี้ ดีนะปฏิเสธ 2 อันแรก

แอป #เป๋าตัง เวอร์ชันล่าสุดนะครับ เริ่มมีนโยบายแชร์ข้อมูลให้กับบริษัทภายนอกด้วย (รวมถึงพวกขายประกัน) คำแนะนำ: ให้ปฏิเสธ 2 อันแรก แล้วยอมรับอันสุดท้าย

29 views ·