แผนฉีดวัคซีน “100 ล้านโดส” ทั่วประเทศ ภายในปีนี้ เพื่อฉีดให้กับประชาชน 50 ล้านคน หรือ 70% ของประชากรทั้งหมด จากข้อมูลของ ศบค. วันที่ 28 ก.พ. 64 - 6 มิ.ย. 64 🔴 มีผู้ได้รับวัคซีนแล้ว 4,218,094 คน คิดเป็น 4.22% 🔴 เทียบ 100 ล้านโดส ต้องฉีดอีก 95,781,906 คน คิดเป็น 95.78% 🔴 หากต้องการให้สำเร็จตามแผน จะต้องฉีดวัคซีน 460,490 โดสต่อวัน ในขณะที่วันที่ 6 มิ.ย. ที่ผ่านมา สามารถฉีดได้ 27,591 โดส CR Offchanon

thumb_upthumb_downchat_bubble

More from การ์ดอย่าตกนะจ๊ะ : ชาวคลองโอ่งอ่างต่อต้านการจำนำข้าว

เลวลงอย่างไม่น่าเชื่อ

25 views ·

ม.รังสิต ประกาศ "วัคซีนไม่พอ" คนที่จองแอสตร้าเซนเนก้า ได้ฉีดซิโนแวคแทน แต่หากประสงค์จะรอรับวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า ขอให้รอต่อไปก่อน

43 views ·

เวรกรรม ทั้งจังหวัดขอนแก่น งานวันเปิดตัวเอาฤกษ์เอาชัย(7 มิ.ย.64) ได้วัคซีนมาแค่ 3,600 โดสเอง

16 views ·

More from การ์ดอย่าตกนะจ๊ะ : ชาวคลองโอ่งอ่างต่อต้านการจำนำข้าว

เลวลงอย่างไม่น่าเชื่อ

25 views ·

ม.รังสิต ประกาศ "วัคซีนไม่พอ" คนที่จองแอสตร้าเซนเนก้า ได้ฉีดซิโนแวคแทน แต่หากประสงค์จะรอรับวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า ขอให้รอต่อไปก่อน

43 views ·

เวรกรรม ทั้งจังหวัดขอนแก่น งานวันเปิดตัวเอาฤกษ์เอาชัย(7 มิ.ย.64) ได้วัคซีนมาแค่ 3,600 โดสเอง

16 views ·