พี่เกิดยุคที่ฟังทุกอย่างที่เกี่ยวกับการเมือง​ ผ่าน​ห้อง camfrog
6Upvotes
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from Moredrama

เอ๊ะนี่ตัวอะไร? 😆

51 views ·

ม.รังสิต ประกาศ "วัคซีนไม่พอ" คนที่จองแอสตร้าเซนเนก้า ได้ฉีดซิโนแวคแทน แต่หากประสงค์จะรอรับวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า ขอให้รอต่อไปก่อน

43 views ·

More from Moredrama

เอ๊ะนี่ตัวอะไร? 😆

51 views ·

ม.รังสิต ประกาศ "วัคซีนไม่พอ" คนที่จองแอสตร้าเซนเนก้า ได้ฉีดซิโนแวคแทน แต่หากประสงค์จะรอรับวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า ขอให้รอต่อไปก่อน

43 views ·