ข้อมูลแบบนี้แหละควรแจ้งคนฉีดให้รู้จะได้รักษาทันท่วงที

14Upvotes
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from ถั่วหวานพันธุ์พิเศษ

ที่อีร้าบานมันยืดเพราะของส่งไม่ทัน ไม่ได้สนใจ ปสภ เท่าไหร่หรอก

65 views ·

คน กทม. ดูแลตัวเองกันดีๆ นะ

54 views ·

อีตู่เป็นเจ้า???

82 views ·

More from ถั่วหวานพันธุ์พิเศษ

ที่อีร้าบานมันยืดเพราะของส่งไม่ทัน ไม่ได้สนใจ ปสภ เท่าไหร่หรอก

65 views ·

คน กทม. ดูแลตัวเองกันดีๆ นะ

54 views ·

อีตู่เป็นเจ้า???

82 views ·