แม่งไปตรวจเยี่ยมฉีดวัคซีนกัน เกือบเท่าทีมงาน Bon Jovi มาเมืองไทย

#thailand #mindsth

4Upvotes
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from Ezar_Artparu

เรื่องโง่ แม่งฉลาดนัก ไอ้สัส! 😡

27 views ·

ที่ไปที่มาของคำว่า "ขี้เหม็น" แอร๊ย "ขี้ตู่" 😅

32 views ·

.....

44 views ·

More from Ezar_Artparu

เรื่องโง่ แม่งฉลาดนัก ไอ้สัส! 😡

27 views ·

ที่ไปที่มาของคำว่า "ขี้เหม็น" แอร๊ย "ขี้ตู่" 😅

32 views ·

.....

44 views ·