สำหรับคนอยากอัพเดตอาการของเฮียซ้ง ผู้ไม่ควรเอาชีวิตเข้าไปเสี่ยงโควิดในคุก เพราะการประกันตัวระหว่างสู้คดีคือสิทธิพื้นฐานของประชาชน เจอกันคืนนี้นะคะ

5Upvotes
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from 🔥

ข้อมูลแบบนี้แหละควรแจ้งคนฉีดให้รู้จะได้รักษาทันท่วงที

93 views ·

อิตู่คะ เมิงไม่ใช่เจ้าาาาา ค่ะ เมิงเป็นขี้ตีนเจ้าาาาา ค่ะ อย่าสาระแนใช้ 112 มาฟ้องคนอื่นค่ะ

38 views ·

More from 🔥

ข้อมูลแบบนี้แหละควรแจ้งคนฉีดให้รู้จะได้รักษาทันท่วงที

93 views ·

อิตู่คะ เมิงไม่ใช่เจ้าาาาา ค่ะ เมิงเป็นขี้ตีนเจ้าาาาา ค่ะ อย่าสาระแนใช้ 112 มาฟ้องคนอื่นค่ะ

38 views ·