"ถ้าประยุทธไปแล้วใครจะใช้หนี้ที่มันกู้มาครับ" อานนท์ นำภา 'ทนายน้อยๆ' 7 มิถุนายน 2564 #thailand #mindsth

13Upvotes
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from Ezar_Artparu

More from Ezar_Artparu