ที่บาห์เรนต์กำลังจะฉีด sinopham เข็มสาม สิ่งที่เกิดขึ้นที่นั่นคือยอดคนตายไม่ได้ลดลงแต่ยังคงเพิ่มขึ้นแบบคงที่ ยอดผู้ติดเชื้อเพิ่งพุ่งสูงและกำลังปรับแผนการฉีดวัคซีนไปใช้ pfizer สรุปคือ วัคซีนเทคโนโลยีเก่านอกจากแพงแล้วก็ไม่มีประโยชน์เหี้ยอะไรเลย
8Upvotes
7Reminds
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from 🔥

ตัวเลขคนอเมริกันเสียชีวิตเพราะโควิดลดลงจนเฉลี่ยต่อสัปดาห์ต่ำสุดใน 1 ปี...ต่ำกว่า 500 เพราะวัคซีนมีประสิทธิผล (WSJ) CR @suthichai

44 views ·

ยอดคนเสียชีวิตกับยอดผู้ติดเชื้อใหม่ยังคงเป็นกราฟที่ค่อยๆชันขึ้นนะ ถึงมันจะอยู่ตัวที่สองพันกว่าแต่มันก็ไม่คงใช่เรื่องดี หากหมอบอกว่า ระบบสาธารณะสุขเริ่มรับไม่ไหวแล้วมันเป็นอะไรที่ค่อยข้างน่ากลัวว่าหลังจากนี้อาจจะมีคนเสียชีวิตเยอะกว่านี้ ซึ่งจนถึงตอนนี้ก็ไม่มีการแจกแจงว่าคนเหล่านี้เสียชีวิตจากสาเหตุอะไร หากไม่ให้ข้อมูลมันก็ยากที่จะสรุปว่าสถานการณ์ฉิบหายไปถึงไหนแล้ว

22 views ·

ปูพรมวันที่ 7 เก็บพรมวันที่ 8 บรัย 😏

31 views ·

More from 🔥

ตัวเลขคนอเมริกันเสียชีวิตเพราะโควิดลดลงจนเฉลี่ยต่อสัปดาห์ต่ำสุดใน 1 ปี...ต่ำกว่า 500 เพราะวัคซีนมีประสิทธิผล (WSJ) CR @suthichai

44 views ·

ยอดคนเสียชีวิตกับยอดผู้ติดเชื้อใหม่ยังคงเป็นกราฟที่ค่อยๆชันขึ้นนะ ถึงมันจะอยู่ตัวที่สองพันกว่าแต่มันก็ไม่คงใช่เรื่องดี หากหมอบอกว่า ระบบสาธารณะสุขเริ่มรับไม่ไหวแล้วมันเป็นอะไรที่ค่อยข้างน่ากลัวว่าหลังจากนี้อาจจะมีคนเสียชีวิตเยอะกว่านี้ ซึ่งจนถึงตอนนี้ก็ไม่มีการแจกแจงว่าคนเหล่านี้เสียชีวิตจากสาเหตุอะไร หากไม่ให้ข้อมูลมันก็ยากที่จะสรุปว่าสถานการณ์ฉิบหายไปถึงไหนแล้ว

22 views ·

ปูพรมวันที่ 7 เก็บพรมวันที่ 8 บรัย 😏

31 views ·