More from it's a good day to have a good day

สาเหตุที่ทำให้อากาศร้อนมากช่วงนี้เกิดจากชั้นบรรยากาศสตราโตสเฟียร์บางลงไปแล้ว 400m. ทำให้แสงแดดส่องมาถึงพื้นโลกมากขึ้น อุณหภูมิเฉลี่ยในไทยตอนนี้อยู่ที่ 39-41° โหวววว

40 views ·

More from it's a good day to have a good day

สาเหตุที่ทำให้อากาศร้อนมากช่วงนี้เกิดจากชั้นบรรยากาศสตราโตสเฟียร์บางลงไปแล้ว 400m. ทำให้แสงแดดส่องมาถึงพื้นโลกมากขึ้น อุณหภูมิเฉลี่ยในไทยตอนนี้อยู่ที่ 39-41° โหวววว

40 views ·