ห้ามหมิ่นลุงพลจำวรั้ย 😂

#MindsTH

2Upvotes
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from amanekun

😢😢😢

20 views · Jun 6th

จริงๆแล้วพวกเค้าอยู่เบื้องหลังการเมืองกันมานานแล้วนะ 9 ประชาธิปัตย์ (เอามาค้านฝั่ง ปรีดีย์) 10 พลังประชารัฐ (อันนี้ชัดสุดแล้ว) บางคนบอกอย่ากล่าวหา....... ลอยๆ มีเอกสารและหนังสือในเรื่องนี้อยู่ 3 เล่ม อ่านดูสิ ไม่กล้าอ่านเพราะไม่กล้าเผชิญความจริงก็มีเยอะนะ -The king never smile -ขุนศึก ศักดินา พระยาอินทรี -ขอฝันไฝ่ไฝ่ฝันฯ วันก่อตั้งพรรค ปชป ตรงกะวันจักรี 6เมษา วันก่อตั้งพรรค พลังประชารัฐ ตรงกะวันที่ ร 7 สละราชสมบัติ 2 มีนา ร 10 คือคนที่แค้นคณะราฏรมาก สั่งทุบรูปปั่นคณะราษทิ้งหลายที่ จึงไม่แปลกที่ก่อตั้งตรงกะวันที่ร7สละราช

37 views · Jun 5th

อยากเที่ยว

6 views · Jun 6th

More from amanekun

😢😢😢

20 views · Jun 6th

จริงๆแล้วพวกเค้าอยู่เบื้องหลังการเมืองกันมานานแล้วนะ 9 ประชาธิปัตย์ (เอามาค้านฝั่ง ปรีดีย์) 10 พลังประชารัฐ (อันนี้ชัดสุดแล้ว) บางคนบอกอย่ากล่าวหา....... ลอยๆ มีเอกสารและหนังสือในเรื่องนี้อยู่ 3 เล่ม อ่านดูสิ ไม่กล้าอ่านเพราะไม่กล้าเผชิญความจริงก็มีเยอะนะ -The king never smile -ขุนศึก ศักดินา พระยาอินทรี -ขอฝันไฝ่ไฝ่ฝันฯ วันก่อตั้งพรรค ปชป ตรงกะวันจักรี 6เมษา วันก่อตั้งพรรค พลังประชารัฐ ตรงกะวันที่ ร 7 สละราชสมบัติ 2 มีนา ร 10 คือคนที่แค้นคณะราฏรมาก สั่งทุบรูปปั่นคณะราษทิ้งหลายที่ จึงไม่แปลกที่ก่อตั้งตรงกะวันที่ร7สละราช

37 views · Jun 5th

อยากเที่ยว

6 views · Jun 6th