ของลูกไม่ขลัง ทั้งไฟไหม้, ทั้งซุ้มถล่ม

ดีใจแทนเจ้าของบ้านไฟไหมด้วยครับ เป็นเรื่องที่น่าปราบปลื้มยินดี กับเจ้าของบ้านไฟไหม้ "บ้านไฟไหม้ ไม่เป็นไร รูปปลอดภัย ก็ดีใจละ"

More from Black_memories

ง่าย ๆ คือให้ฉีดชิโนแวค เพราะจีนเพิ่งส่งมา ส่วนแอสตร้าฯ ไม่พอฉีด...

"สาธิต" ห้าม รพ.ทุกแห่ง ยกเลิก-เลื่อนฉีด เหตุขัดคำสั่ง สธ. หากจังหวัด-รพ.ยกเลิก-เลื่อน ขอให้ตอบคำถามปัญหาดังกล่าว . จากกรณีหลายโรงพยาบาลประกาศได้รับการจัดสรรวัคซีนโควิดไม่เพียงพอ จึงขอเลื่อนการรับวัคซีนที่มีนัดหมาย โดยบางแห่งให้เลื่อนตั้งแต่วันที่ 8 มิ.ย. อาทิ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และบางแห่งให้เลื่อนตั้งแต่ 9 มิ.ย. คือ โรงพยาบาลบ้านโป่ง จ.ราชบุรี . ความคืบหน้าล่าสุด เมื่อวันที่ 5 มิ.ย.64 นายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุข โพสต์เฟซบุ๊กผ่านเพจ หมอตี๋ สาธิต ปิตุเตชะ ระบุข้อความว่า . "ขณะนี้วัคซีนล็อตแรก 1.8 ล้านโดส ได้ดำเนินการ จัดส่งไปแต่ละจังหวัด เพื่อฉีดให้ประชาชนที่ลงทะเบียนหมอพร้อม 2 กลุ่มเสี่ยง ในวันที่ 7 มิ.ย. เป็นต้นไป ขอให้ทุกโรงพยาบาลทำตามมติของสธ. โดยไม่มีการยกเลิก หรือปรับเปลี่ยนแผนการฉีดใด ๆ หากจังหวัด หรือ รพ. ใด ยังมีการยกเลิก หรือแจ้งเลื่อน ขอให้ จังหวัด หรือรพ.นั้นๆ รวมทั้งกรรมการควบคุมโรคติดต่อประจำจังหวัด เป็นผู้ตอบคำถาม และชี้แจงเหตุผลดังกล่าวด้วยครับ”

45 views ·

More from Black_memories

ง่าย ๆ คือให้ฉีดชิโนแวค เพราะจีนเพิ่งส่งมา ส่วนแอสตร้าฯ ไม่พอฉีด...

"สาธิต" ห้าม รพ.ทุกแห่ง ยกเลิก-เลื่อนฉีด เหตุขัดคำสั่ง สธ. หากจังหวัด-รพ.ยกเลิก-เลื่อน ขอให้ตอบคำถามปัญหาดังกล่าว . จากกรณีหลายโรงพยาบาลประกาศได้รับการจัดสรรวัคซีนโควิดไม่เพียงพอ จึงขอเลื่อนการรับวัคซีนที่มีนัดหมาย โดยบางแห่งให้เลื่อนตั้งแต่วันที่ 8 มิ.ย. อาทิ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และบางแห่งให้เลื่อนตั้งแต่ 9 มิ.ย. คือ โรงพยาบาลบ้านโป่ง จ.ราชบุรี . ความคืบหน้าล่าสุด เมื่อวันที่ 5 มิ.ย.64 นายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุข โพสต์เฟซบุ๊กผ่านเพจ หมอตี๋ สาธิต ปิตุเตชะ ระบุข้อความว่า . "ขณะนี้วัคซีนล็อตแรก 1.8 ล้านโดส ได้ดำเนินการ จัดส่งไปแต่ละจังหวัด เพื่อฉีดให้ประชาชนที่ลงทะเบียนหมอพร้อม 2 กลุ่มเสี่ยง ในวันที่ 7 มิ.ย. เป็นต้นไป ขอให้ทุกโรงพยาบาลทำตามมติของสธ. โดยไม่มีการยกเลิก หรือปรับเปลี่ยนแผนการฉีดใด ๆ หากจังหวัด หรือ รพ. ใด ยังมีการยกเลิก หรือแจ้งเลื่อน ขอให้ จังหวัด หรือรพ.นั้นๆ รวมทั้งกรรมการควบคุมโรคติดต่อประจำจังหวัด เป็นผู้ตอบคำถาม และชี้แจงเหตุผลดังกล่าวด้วยครับ”

45 views ·
Switch to App
Minds Take back control of your social media!