เด็กเปรตประสาทแดก

3Upvotes
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from ไม่ใช่กะเพรา

😲😲😲

13 views ·
เมื่อร้อน แล้วไปอาบน้ำ แต่น้ำก็ร้อน น้ำร้อนที่ไม่จ่ายยย ร้อนจนอยากเอามาม่าไปต้ม 😂😂😂😂😂😂😂😂😂
58 views ·

More from ไม่ใช่กะเพรา

😲😲😲

13 views ·
เมื่อร้อน แล้วไปอาบน้ำ แต่น้ำก็ร้อน น้ำร้อนที่ไม่จ่ายยย ร้อนจนอยากเอามาม่าไปต้ม 😂😂😂😂😂😂😂😂😂
58 views ·