เมื่อร้อน แล้วไปอาบน้ำ แต่น้ำก็ร้อน น้ำร้อนที่ไม่จ่ายยย ร้อนจนอยากเอามาม่าไปต้ม 😂😂😂😂😂😂😂😂😂
12Upvotes
3Reminds
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from มัดจุกขอวาด

Welcome to my café. What would you like to drink?

127 views ·

Welcome to my café. What would you like to drink?

127 views ·

More from มัดจุกขอวาด

Welcome to my café. What would you like to drink?

127 views ·

Welcome to my café. What would you like to drink?

127 views ·