อเมริกาคือตัวอย่างของ #ถ้าการเมืองดี เราสมารถเปลี่ยนตัวผู้นำกากๆ ทุก4ปี ได้ด้วยปลายปากกา ฟิลิปปินส์คือตัวอย่างของ #ถ้าการเมืองดี แม้จะมีผู้นำอำนาจนิยม แต่ถ้าอยู่ในระบบที่ดี มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส ไม่มีความลับกับประชาชน ก็สามารถเรียกความเชื่อมั่นได้

thumb_upthumb_downchat_bubble
1upvote

More from บอยบอยของมู่มู่

ศรีสุวรรณ ร้องป.ป.ช.จี้สอบศบค.มีผลประโยชน์จัดหาวัคซีนหรือไม่ ?เหตุ"นายกฯ-อนุพงษ์" เบรกอปท.ซื้อวัคซีน

มนต์รักหนองผักขยะแขยง

สยามไม่เคยตกเป็นอาณานิคมฝรั่ง เอกราชจะไม่ให้ใครข่มขี่ มีศักดิ์และศรีของกุลสตรีแม่ย่าแม่ญิง ปฏิเสธเลยนะคะ อย่ารับ รัฐไทยพึ่งพาตัวเองได้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

More from บอยบอยของมู่มู่

ศรีสุวรรณ ร้องป.ป.ช.จี้สอบศบค.มีผลประโยชน์จัดหาวัคซีนหรือไม่ ?เหตุ"นายกฯ-อนุพงษ์" เบรกอปท.ซื้อวัคซีน

มนต์รักหนองผักขยะแขยง

สยามไม่เคยตกเป็นอาณานิคมฝรั่ง เอกราชจะไม่ให้ใครข่มขี่ มีศักดิ์และศรีของกุลสตรีแม่ย่าแม่ญิง ปฏิเสธเลยนะคะ อย่ารับ รัฐไทยพึ่งพาตัวเองได้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง