😅😅 คนนู้นบ่นที คนนี้บ่นที แต่มันก็อยู่ของมันไปเรื่อยๆ ถ้าลงถนนทีเดียว 5-10 ล้านคน ไล่ฆ่าแม่มทุกคน เผาวังอัมพรแม่ม ผมว่าอย่าว่าแต่ประยุทธ์เลย ล้มได้ยันราชวงศ์อัปรีย์ของอีด้วง
ใครที่เหน็ดเหนื่อยท้อแท้กับชีวิต ย่าอยู่กงนี้ เราจะเบื่อประยุทธ์ไปด้วยกัน
5Upvotes
1Remind
thumb_upthumb_downchat_bubble