ใครที่เหน็ดเหนื่อยท้อแท้กับชีวิต ย่าอยู่กงนี้ เราจะเบื่อประยุทธ์ไปด้วยกัน
8Upvotes
3Reminds
thumb_upthumb_downchat_bubble