Áo dài tinh khôi và hoa phượng đỏ (Beautiful girl in longdress and Flamboyant flowers) Nhiếp ảnh gia (photographer): Phạm Văn Tuấn #photography #vietnam #beauty #longdress

13Upvotes
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from VietNam_Beauty

92 views ·

Nhiếp ảnh gia (photographer): Bùi Hồng Phúc #photography #nature #vietnam

125 views ·

Nhiếp ảnh gia (photographer): Blurrist #photography #nature #vietnam

37 views ·

More from VietNam_Beauty

92 views ·

Nhiếp ảnh gia (photographer): Bùi Hồng Phúc #photography #nature #vietnam

125 views ·

Nhiếp ảnh gia (photographer): Blurrist #photography #nature #vietnam

37 views ·