ประเทศลาวได้รับวัคซีน Pfizer 100,620 โดสจากโครงการ Covax ของ WHO ที่ไทยไม่ได้เข้าร่วม ซึ่งในขณะนี้เพื่อนบ้านหลายชาติในอาเซียนได้รับวัคซีนผ่าน Covax กันแล้วจำนวนหลายแสนโดส วัคซีนที่ใช้ในลาว ณ ปัจจุบันมี - Pfizer - Sputnik V - Sinopharm

Get replies from creators like บอยบอยของมู่มู่

thumb_upthumb_downchat_bubble
2upvotes

More from บอยบอยของมู่มู่

อเมริกาคือตัวอย่างของ #ถ้าการเมืองดี เราสมารถเปลี่ยนตัวผู้นำกากๆ ทุก4ปี ได้ด้วยปลายปากกา ฟิลิปปินส์คือตัวอย่างของ #ถ้าการเมืองดี แม้จะมีผู้นำอำนาจนิยม แต่ถ้าอยู่ในระบบที่ดี มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส ไม่มีความลับกับประชาชน ก็สามารถเรียกความเชื่อมั่นได้

ศรีสุวรรณ ร้องป.ป.ช.จี้สอบศบค.มีผลประโยชน์จัดหาวัคซีนหรือไม่ ?เหตุ"นายกฯ-อนุพงษ์" เบรกอปท.ซื้อวัคซีน

มนต์รักหนองผักขยะแขยง

More from บอยบอยของมู่มู่

อเมริกาคือตัวอย่างของ #ถ้าการเมืองดี เราสมารถเปลี่ยนตัวผู้นำกากๆ ทุก4ปี ได้ด้วยปลายปากกา ฟิลิปปินส์คือตัวอย่างของ #ถ้าการเมืองดี แม้จะมีผู้นำอำนาจนิยม แต่ถ้าอยู่ในระบบที่ดี มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส ไม่มีความลับกับประชาชน ก็สามารถเรียกความเชื่อมั่นได้

ศรีสุวรรณ ร้องป.ป.ช.จี้สอบศบค.มีผลประโยชน์จัดหาวัคซีนหรือไม่ ?เหตุ"นายกฯ-อนุพงษ์" เบรกอปท.ซื้อวัคซีน

มนต์รักหนองผักขยะแขยง