ไม่แปลกใจเลย

6Upvotes
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from อิแอร์

บางเม้นต์ในเฟสบอกว่า "ทำไมไม่ไปหางานอื่นทำ" "ทำไมไม่ขายสมบัติที่ตัวเองมี" "เกิดเป็นคนทั้งทีทำไมไม่สู้" "คนฆ่าตัวตายโคตร loser" เห็นแล้วแบบ...

78 views ·

ต้องมีอีกกี่คนที่ตายไปเพราะมึง ลืมไป..มึงไม่เคยเห็นหัวประชาชนอยู่แล้วนี่

27 views ·

More from อิแอร์

บางเม้นต์ในเฟสบอกว่า "ทำไมไม่ไปหางานอื่นทำ" "ทำไมไม่ขายสมบัติที่ตัวเองมี" "เกิดเป็นคนทั้งทีทำไมไม่สู้" "คนฆ่าตัวตายโคตร loser" เห็นแล้วแบบ...

78 views ·

ต้องมีอีกกี่คนที่ตายไปเพราะมึง ลืมไป..มึงไม่เคยเห็นหัวประชาชนอยู่แล้วนี่

27 views ·