ต้องมีอีกกี่คนที่ตายไปเพราะมึง ลืมไป..มึงไม่เคยเห็นหัวประชาชนอยู่แล้วนี่

3Upvotes

More from อิแอร์

"แอร์สยาม" สายการบินเอกชนรายแรกของไทย ที่ไม่มีใครอยากพูดถึง สายการบินแอร์สยามก่อตั้งขึ้นใน ค.ศ.1965 โดยมีเส้นทางบินไปยัง ฮ่องกง , ลอสแอนเจลิส , โตเกียวและโฮโนลูลู โดยใช้เครื่องบินรุ่น DC-10 , Airbus A300 และ Boeing 747(สมัยนั้นการบินไทยยังไม่มีเครื่อง 747 ด้วยซ้ำ) ด้วยเหตุที่ธุรกิจการบินในไทยเติบโตขึ้น ประกอบกับแอร์สยามทำเกินหน้าเกินตา"สายการบินแห่งชาติ" แอร์สยามจึงถูกกดดันจากรัฐบาลไทย ไม่ให้บินเส้นทางเดียวกับการบินไทย ทำให้แอร์สยามขาดสภาพคล่องทางการเงินอย่างหนักและล้มละลายในปี 1977

18 views ·

More from อิแอร์

"แอร์สยาม" สายการบินเอกชนรายแรกของไทย ที่ไม่มีใครอยากพูดถึง สายการบินแอร์สยามก่อตั้งขึ้นใน ค.ศ.1965 โดยมีเส้นทางบินไปยัง ฮ่องกง , ลอสแอนเจลิส , โตเกียวและโฮโนลูลู โดยใช้เครื่องบินรุ่น DC-10 , Airbus A300 และ Boeing 747(สมัยนั้นการบินไทยยังไม่มีเครื่อง 747 ด้วยซ้ำ) ด้วยเหตุที่ธุรกิจการบินในไทยเติบโตขึ้น ประกอบกับแอร์สยามทำเกินหน้าเกินตา"สายการบินแห่งชาติ" แอร์สยามจึงถูกกดดันจากรัฐบาลไทย ไม่ให้บินเส้นทางเดียวกับการบินไทย ทำให้แอร์สยามขาดสภาพคล่องทางการเงินอย่างหนักและล้มละลายในปี 1977

18 views ·
Switch to App
Minds Take back control of your social media!