ตอนแรกแม่ดื้อจะฉีดวัคซีน ตอนนี้บอกไม่ฉีดละกลัว ยิ่งเล่าเคสพ่อเพื่อนให้ฟังคือ ไม่เอาเลย ก็เลยบอกรอฉีดเสียตังเถอะ
5Upvotes
1Remind
thumb_upthumb_downchat_bubble