ชอบ Hashtags กูเกลียดสลิ่ม

6Upvotes
2Reminds
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from การ์ดอย่าตกนะจ๊ะ I’m not a BOT or Spammer

ผู้รับเหมากับผู้รับเหมาตีกันครับ #MindsTH

21 views · May 28th

สถานะการฉีดวัคซีนอย่างน้อย 1 เข็มของไทยเทียบกับเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชาก็ถือว่าต่ำกว่ามาก และยิ่งเทียบกับฝั่งพัฒนาแล้วก็ถือว่าต่ำกว่ามาตราฐานอยู่ดี

13 views · May 28th

รีบยุบเลย แต่ยุบแล้วไปเฉยๆไม่ได้ ต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่ก่อไว้ด้วย

11 views · May 28th

More from การ์ดอย่าตกนะจ๊ะ I’m not a BOT or Spammer

ผู้รับเหมากับผู้รับเหมาตีกันครับ #MindsTH

21 views · May 28th

สถานะการฉีดวัคซีนอย่างน้อย 1 เข็มของไทยเทียบกับเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชาก็ถือว่าต่ำกว่ามาก และยิ่งเทียบกับฝั่งพัฒนาแล้วก็ถือว่าต่ำกว่ามาตราฐานอยู่ดี

13 views · May 28th

รีบยุบเลย แต่ยุบแล้วไปเฉยๆไม่ได้ ต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่ก่อไว้ด้วย

11 views · May 28th