เพื่อนๆหมอและคนทำงานรพ.ทักมาบอกว่าคอนเฟิร์ม / จริงมาก ทุกคนเลย

7Upvotes
2Reminds
thumb_upthumb_downchat_bubble